کاردیومیوپاتی

کاردیومیوپاتی یک اصطلاح کلی برای بیماری‌های عضله قلب است که در آن دیواره‌های حفره‌های قلب کشیده، ضخیم یا سفت شده‌اند.