نوار قلب نرمال

نوار قلب نرمال، نوار قلبی است که یک پزشک متخصص قلب و عروق در آن نشانه هایی از بیماری قلبی نیابد. به طور کلی نوار قلب..